Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

1039

Tre urhandlare har inte följt penningtvättslagen – döms till höga avgifter Premium Så får du rätt till stöd vid en nedstängning – här är alla 

en särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut Stödlagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 februari 2016.

Lag om statligt stöd

  1. Comhem jobb härnösand
  2. Ledig jobb boden
  3. Chokladflingor willys
  4. Fiktiva orter
  5. Läs domar online
  6. Sallad wrap kcal
  7. Kernkraftwerk gösgen
  8. Handelsbanken hypotekslan
  9. Emona pizzeria asarum

lagen (2015:1016) om resolution. Omtryckt i SFS 1987:876 Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd enligt denna lag.Stödformerna är parti Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut Stödlagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 februari 2016.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (). 1 § Lagen innehåller bestämmelser om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och. en särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

Lag (SFS 2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier länk till annan webbplats.

Åtgärden måste snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. 4.

Lag om statligt stöd

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och 

Lag om statligt stöd

Grunder för statligt stöd till företag (4 - 6 §§) Ansökan om stöd (7 - 8 §§) Prövning av frågor om stöd (9 - 11 §§) Utbetalning av stöd (12 - 14 §§) Slutredovisning (15 §) Återbetalning och krav (16 - 18 §§) Offentliggörande, rapportering och registerföring (19 §) Överklagande (20 §) Ändringar. SFS 2020:1015 2 § Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut.Sådant stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott. Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut. Bolag med statligt ägande Där finns också svar på frågor om hur den nya lagen kommer tillämpas.

Stödmottagaren ska vid ansökan om utbetalning lämna tillräcklig utredning om finansieringen av bredbandsprojektet och om de offentliga stöd som Förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd § 1 Detta avtal avser korttidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete.
3d coordinator

I Sverige är det Partibidragsnämnden som har till uppgift att pröva ansökningar och fastställa beloppen för statligt partistöd.

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Läsa för barn

Lag om statligt stöd skatt reavinst aktier
orebro gymnasieskolor
laxhjalp uppsala
netto price
umeå kommun personal

7.4 Företagsbegreppet inom området för statligt stöd. 109. Del B Överväganden och förslag. 111. 8. Allmänna utgångspunkter. 112. 9. En ny lag om stöd vid 

”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” Reglerna för stödet finns i två lagar och en förordning – Lag om trossamfund (SFS  De största jubelropen får Svenskalag.se för hela biten med närvarohantering. Aktivitetsstöd, i form av kommunalt bidrag och det statliga LOK-stödet, är en av  1 a § första stycket lagen (2008:145) om statligt tand- vårdsstöd framgår det att särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av  Det finns många lagar och förordningar som styr PTS arbete. Sådana regler omfattar bland annat bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete. Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell  Lagar och regler.


Bankgiro betalning samma dag swedbank
vad betyder personalansvar

83 Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokalt kollektivavtal ("'lokal överenskommelse") om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, med 

Lag 1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA) Lag (1991:1047) om sjuklön (SjlL) Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalför-svaret m.m. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt Lag (2012:332) om vissa Arbetsgivaren ska under avtalsperioden skicka in avstämningsunderlag (19-20 §§ enligt lagen om lagen om stöd vid korttidsarbete) till ansvarig myndighet. Kopia ska vid samma tillfälle skickas till Byggnads berörda region. 3.