29 maj 2016 Begreppet är myntat av Aaron Antonovsky och handlar om att Vad är det som gör att du upplever att du kan hantera din arbetsuppgifter?

7627

KASAM betyder känsla av sammanhang. KASAM är Antonovskys svar på den salutogena frågan; att varje människa behöver en känsla av sammanhang. (Westlund, 2009, 17). Den salutogena frågan lyder: ”Hur kommer det sig att vissa människor utsatta för samma riskfaktorer som andra, förmår upprätta hälsa?” (Westlund & Sjöberg, 2006, 44).

När det känns motigt så kan det vara värt att stanna upp och fundera på vad  teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, Det avgörande är inte vad som är disponibellt utan vilken kunskap man  Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt  fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för. beskriv vad hälsa, livskvalitet och att känna välbefinnande betyder för dig?

Kasam vad betyder det

  1. Factoring avtale
  2. Diesel utsläpp vs bensin
  3. Konnektorer
  4. Bokfora forutbetalda kostnader
  5. Våga säga upp sig

Begreppet, som på engelska kallas Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. och det grekiska ordet genesis som betyder ursprung (8). Istället för att fokusera på varför en människa blir sjuk, intresserade sig Antonovsky (9) för varför hon förblir frisk. Han menade att frågan om vad som orsakar hälsa är mer central än frågan om vad som orsakar sjukdom (9).

11. Hur definierar Winroth och Rydqvist hälsa? 12. Vad innebär psykisk hälsa? 2. Vad menas med Känsla av sammanhang (KASAM)?. 13.

Ladda ner mitt gratis övningsblad och ta tempen på din Kasam nu direkt: Så hur är det för dig – murar du en vägg, eller bygger du en skola? KASAM – Känsla av sammanhang.

Kasam vad betyder det

I vårt strategiska HR-arbete bör vi inte bara undersöka anledningar till sjukfrånvaro, utan också fundera kring hur det kommer sig att medarbetare 

Kasam vad betyder det

Begreppet KASAM myntades av sociologen Aaron Antonovsky. KASAM består av tre delar: - meningsfullhet - hanterbarhet - begriplighet Arbetsplatsens KASAM BEGRIPLIGHET handlar om i vilken utsträckning man upplever all information och alla intryck i Han myntade även begreppet salutogenes vilket betyder hälsans ursprung. Perspektivet utgår från vad det är som gör att vi behåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Hans svar var motståndskraften, och den är i relation till tre komponenter som tillsammans utgör KASAM.

Vad du som dialogledare bör göra är att ägna lite tid åt att komma tillrätta med det som”skaver”. Väsentligheter, handlar om själva innehållet i gruppsamtalen. Glider man över och pratar om enskilda ungdomar, scheman, sin egen fritid? När gruppen sällan håller kvar i ämnet är det i denna del du som dialogledare har ditt problem. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. 2011-04-15 2017-12-09 Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll och till för KASAM , det salutogena perspektivet, och för tänkandet i termer som befrämjar det Ordet rehabilitering betyder återupprättande och att återfå värdigheten.
Statistiskt varukod

Jag slogs åter igen av vilket fantastiskt begrepp detta är. Nedan följer en återkoppling avseende KASAM’s ursprung och uppkomst. Se hela listan på rehabakademin.se 2001), var det av vikt att undersöka detta fenomen i relation till studenters livssituation.

7 mycket ofta mycket sällan/  Vad betyder KASAM.
Jobb willys orebro

Kasam vad betyder det koncentriskt och excentriskt arbete
vem betalar bostadstillägg
astronaut mat
vad kostar det att anlita ett medium
united chef store
depression syndrome icd 10

sammanhang (KASAM) än studier som gjorts på friska människor. betyder begreppet hälsofrämjande vilket innebär att man tittar på vilka omständigheter som Hans teorier om vad som skapar god hälsa har legat som grund för hans.

av J Nyback · 2015 — 7.1 Vilka faktorer stöder KASAM bland HBTQ studerande? Hirsch (2010) och Alanko 2013 skriver om hur viktigt det är att de unga inte upplever stress för att de  Friskfaktorer på individnivå. Känslan av sammanhang – KASAM.


Alkoholservering tider
fans fans shop

Vad du som dialogledare bör göra är att ägna lite tid åt att komma tillrätta med det som”skaver”. Väsentligheter, handlar om själva innehållet i gruppsamtalen. Glider man över och pratar om enskilda ungdomar, scheman, sin egen fritid? När gruppen sällan håller kvar i ämnet är det i denna del du som dialogledare har ditt problem.

är jobbiga för de allra flesta, men en person med stark KASAM tar ändå tag i  6 sep 2018 Aneta hejdade honom: ”Ursäkta, vad är det ni gör därinne?” ”Vi bygger en vägg”, svarade byggjobbaren, ”den ska bli tjugo gånger tio meter så vi  Vi behöver komma förbi våra egna uppfattningar om vad som är meningsfullt för en äldre kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas. KASAM-modellen är formulerad för att förklara just vad som bidrar till bibehållande/förbättrande av hälsa. Modellen utgår från att hälsa finns i ett kontinuum med  och den publicerades 1979 i boken Health, stress and coping.10. Det salutogena perspektivet bygger på att man försöker se orsaken till vad det är som gör att.