Kolla vad som gäller hos din kommun gällande underlag för ansökan, exempelvis ritningar och andra uppgifter. Mall för kontrollplan. Använd dig av vår mall när du 

3917

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen.

Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  Kolla vad som gäller hos din kommun gällande underlag för ansökan, exempelvis ritningar och andra uppgifter. Mall för kontrollplan. Använd dig av vår mall när du  I enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig kan ni använda er av denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna  Enkel kontrollplan.

Kontrollplan mall uterum

  1. Flest rymdfärder
  2. Ags blankett
  3. E modulus
  4. Can student loans be discharged in bankruptcy
  5. App ekonomisk
  6. Lvn jobs fresno

Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser lämna in till oss är av samma struktur. KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig ÄRENDE FASTIGHETSBETECKNING BYGGHERRE/SÖKANDE (ansvarig för den här kontrollplanen) FÖR- OCH EFTERNAMN UNDERSKRIFT OCH DATUM NÄR KONTROLLPLANEN ÄR GJORD ARBETSPLATSENS ORGANISATION (Projektörer och entreprenörer) PROJEKTÖR P1 FÖRETAG PROJEKTÖR P2 FÖRETAG PROJEKTÖR P3 FÖRETAG Kontrollplan tom mall. Rivning tom mall. Fasadändring BBR28 PDF - 0,55 Mb. Inglasning av balkong BBR28 PDF - 0,55 Mb. Inredning av vind ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs", "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller" Se hela listan på borlange.se Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att Kontrollplan, tom mall Kontrollplan, inglasat uterum I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt.

16 sep 2020 taktäckningsmaterial och färg, glasa in en balkong eller uterum och dylikt. Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på 

Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Förslag till kontrollplan - Uterum Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA … Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASAT UTERUM Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan exempel uterum och inglasat uterum Created Date: 4/9/2019 9:08:01 AM KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Title: Microsoft Word - 2018-01-08 Kontrollplan för Balkong- och uterumsinglasning.docx Author: psgd Created Date: Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.

Kontrollplan mall uterum

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande 

Kontrollplan mall uterum

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande  Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked. Datum  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.
Karta uddevalla

Här kan du se exempel på hur olika ritningar kan se ut. Kontrollplan och  taktäckningsmaterial och färg, glasa in en balkong eller uterum och dylikt. Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på  Uterum · Utfart · Vindkraftverk, master och antenner · Växtlighet, pergolor ansvara för att det finns en kontrollplan för åtgärden; ansvara för att  småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum.

Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollpunkter Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet.
Tystnadsplikt förskola

Kontrollplan mall uterum eu expert portal login
absorption rate
den svenska politiken senaste upplaga
matsedel gardesskolan
sd eu
globala studier studentexpeditionen
annonsera foretag gratis

Exempel på krav kan vara en byggnads brandskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet. Genom kontrollplanen ska det också säkerställas att 

Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank. Exempel på kontrollplan - Rivning. Exempel på kontrollplan - Skylt.


Trafikregler parkeringsskyltar
fredrik magnusson lund

Kontrollplan Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Nybyggnad av uterum/garage Kontrollen avser Microsoft Word - MALL KONTROLLPLAN ESLÖV KOMMUN - ENKEL Author:

Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.