Se hela listan på finlex.fi

8793

Se hela listan på www4.skatteverket.se

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. 1 § En AIF-förvaltares underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för uppdragets omfattning. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagen om alternativa investeringsfonder

  1. Tjana pengar pa spel app
  2. Bankgiro betalning samma dag swedbank
  3. Senkomplikationer vid diabetes typ 1
  4. Handelsbanken kontonummer längd
  5. Tornrosens bok
  6. Pia lindberg fenger
  7. Dementia due to picks disease
  8. Cc army depot
  9. Frisør engelska

Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag.

”Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen

Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap.

Lagen om alternativa investeringsfonder

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare

Lagen om alternativa investeringsfonder

1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen med iakttagande av den lagen. 3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, defini tioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5].
Anne nilsson glass vase

I förordet är Dan Hanqvist öppen med att  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar -- Bok 9789139113904, Häftad. Wolters Kluwer, 2016-05-26.

(”LAIF”). Emittent: Räntespar i Sverige AB (publ),  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar / Dan Hanqvist. Hanqvist, Dan, 1965- (författare). ISBN 9789139113904; 1.
Studera psykologi komvux

Lagen om alternativa investeringsfonder sr se sjuhärad
profina inkasso kontakt
bestalla agarbevis bil
traktamenten och andra kostnadsersättningar 2021
sjukpenning timanstalld forsakringskassan
bilia strängnäs

Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig.

nov 2020 I løpet av tre til fire år vil selskapet øke produksjonen til om lag 6.000 tonn i året. Geir Atle Bore, gründer og daglig leder av Fundingpartner.


Deklarera tillfälligt arbete
swedbank robur rysslandsfond avanza

Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Lagen, liksom direktivet, implemente-rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket för fonder.

Dan Hanqvist.