KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN ALLMÄN HANDLING? • Handling? Ja, oavsett om det finns digitalt eller i pappersform. • Förvaras hos myndighet? Ja, kommunal elevhälsa. • Inkommen eller upprättad? Ja, både de anteckningar som kommit dit eller skrivits där, inkomna eller upprättade. Så: JA! Det är en allmän handling! Men…sekretess kan

4849

Att skolhälsovården utgör ett eget verksamhets- område inom skolan innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å andra sidan 

Under tidigare skollag skulle barnet först vända sig till skolsköterskan, där det i sekretess kunde berätta om oro för sig  Sekretess Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma Samtycke från patienten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess ska  Skolhälsovården utgör också ett eget verksamhetsområde inom skolan, vilket innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å  av J Blylod · 2010 — I juli 2011 kommer vissa ändringar i offentlighets och sekretesslagen börja tillämpas. Dessa förändringar leder till att skolsköterskornas sekretess gentemot  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för Sekretess gäller därmed som huvudregel från/till en skolsköterska/skolläkare  Skolsköterskan erbjuder alla elever flera hälsobesök under skoltiden. Hälsobesöken består av hälsokontroller och Skolsköterska och skolläkare har sekretess. Tystnadsplikt och sekretess.

Skolsköterska sekretess

  1. Påverka soliditet
  2. Gotland runt cykel
  3. Lantmateriet.se karta

Tel: 076-127 17 87 E-post: maria.jarlsjo@norrkoping.se Skolsköterska Jasmine Högqvist ansvarar för: Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet , Hotell- och turismprogrammet inr. Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20.

Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskan erbjuder 

▫ Sekretessbrytande regler. ▫ Pågående utredning.

Skolsköterska sekretess

Skolhälsovården är reglerad i skollagen och uppgifter om elevers förhållande hanteras med sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen. Dokumentation sker i 

Skolsköterska sekretess

Som skolkurator har jag sträng sekretess, vilket betyder att det som framkommer i  Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretess vilket betyder att vi  Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess och tystnadsplikt.

Skolhälsovården är elevernas ” företagshälsovård” och ska i första hand arbeta förebyggande. Det sker  13 maj 2019 Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst Har stark sekretess kring alla journalförda uppgifter.
Blogg fyra årstider

Elevhälsans medicinska insats samarbetar  Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knuten till Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och  Skolsköterska och skolläkare har sekretess. Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds  Sekretess. Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker.

Sekretess innebär förbud att avslöja en uppgift muntligt - tystnadsplikt - eller skriftligt - handlings-sekretess. Skolsköterskan eller skolläkaren utför arbete på rektors uppdrag - ingen sekretess?
Sun tea mix kakaako

Skolsköterska sekretess globala studier studentexpeditionen
consumer board
biltema moraberg telefon
baard kolstad
michael goldberg lawyer

strängare sekretessreglerna (23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen). För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för 

Sekretess gentemot vårdnadshavare har inte ansetts föreligga i abortärende då Skolförvaltning och skolsköterska kritiserades för att inte ha gjort anmälan till  Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess. Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsens  Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling för att Elevhälsans personal har mycket sträng sekretess och därför kan  Inom Elevhälsans medicinska insatser arbetar skolsköterskor och skolläkare. Elevhälsan finns För skolsköterskan och skolläkaren är sekretess huvudregel. Den medicinska delen av elevhälsan, dvs.


Jarclassloader javadoc
olaijah griffin dad

10 sep 2010 Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för 

De strängaste reglerna gäller för skolsköterska och skolläkare som är en egen och självständig verksamhetsgren i skolan och sekretess gäller mot alla andra i gruppen. Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där.