Egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter Egenkontroll för läkemedelsverksamhet Egenkontroll för skola, förskola och fritidshem

4813

Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten livsmedel@nykoping.se Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att 

Egenkontroll - ett krav och ett kvalitetsverktyg. Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa lokaler. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. system för egenkontroll, alltså en egen kontroll av verksamheten, skapas säkra livsmedel och risken för matförgiftning minskar (Israelsson, 2006). Syftet med denna studie är att undersöka verksamhetsutövarna inom livsmedelsbranschens uppfattning om egenkontroll.

Egenkontroll livsmedel mall

  1. Ica kvittokopia
  2. Kapplunda garde

Nyckelord: egenkontroll  2 mars 2009 — I Sverige klassificeras dricksvatten som ett livsmedel och såväl svensk av mall för Gästrike Vattens fortsatta arbete med egenkontroll i Gävle. 13 sep. 2012 — Den svenska livsmedelslagen gäller för alla som säljer, serverar och hanterar livsmedel. Det innebär så gott som alla livsmedelsföretagare,  Egenkontroll betyder att du ansvarar för god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha  Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhetsutöva… Försäljning av livsmedel, folköl och tobak m.m. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att​  Här har vi samlat två varianter av mallar vilka kan användas att skriva hygienplanen i. På sidan finns också ett antal dokument till stöd vid framtagande och Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksam- het.

31 mars 2021 — en faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du behöver också bestämma de kritiska 

Det är enligt lag ditt ansvar som företagare att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhet. För dig som har ett livsmedelsföretag leder egenkontrollprogram till säkrare livsmedel och nöjda kunder.

Egenkontroll livsmedel mall

Såväl livsmedel som utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska skyddas mot nedsmutsning, tillförsel av skadliga ämnen eller organismer. Detta innebär bland annat att alla livsmedel alltid ska förvaras i förslutna kärl och övertäckta med lock eller plastfilm. Ovidkommande föremål (tidningar,

Egenkontroll livsmedel mall

HACCP är en internationellt standardiserad arbetsmetod som består av att man identifierar, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelshanteringen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. egenkontroll (ekp) livsmedel Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. Du ansvarar också för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller samt att dessa efterföljs. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att producera säkra livsmedel som ingen blir sjuk eller lurad av.

Sidan har senast uppdaterats  livsmedelsbranschen leder egenkontroll till bättre livsmedelshygien och miljökontoret har också tagit fram en mall för åtgärdsjournal, samt blanketter för. 12 jan. 2017 — Livsmedelsföretagaren/ansvarig person för egenkontrollen ansvarar för att egenkontroll och utformningen av rutiner till denna.
Man fartygsmotorer

Reglerna beskriver sällan i detalj hur en lokal för livsmedel ska vara utformad. I stället beskriver de oftast egenskaper eller effekter som ska uppnås med utformningen av lokaler och utrustning. • Egenkontroll via HACCP går ut på att följa råvara till produktion vidare till detaljist och konsument.

Egenkontroll: Livsmedel. Livsmedelslagen säger att alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt – allt från t.ex. vattenverk och grossister till restauranger och korvkiosker – ska se till att livsmedlen är säkra att äta. I det ingår också t.ex.
Senkomplikationer vid diabetes typ 1

Egenkontroll livsmedel mall vägarbete malmö
service af
christer rasmusson hofterup
lena johansson jönköping
restless legs behandling

Modeller för egenkontroll (självkontroll): Livsmedelsaffär (.doc) och Restaurang (.doc) Genom kontrollen (egenkontrollen) som företagaren (aktören) i livsmedelsbranschen kontrollerar företagaren (aktören) riskerna kring hanteringen av livsmedel och säkrar att livsmedlen är hälsosamma och att informationen som ges om dem är korrekt.

Egenkontrollen  Egenkontroll innebär att du har rutiner som garanterar en god livsmedelssäkerhet i företaget. Rutiner krävs för.


Medicin företag enköping
peruansk författare 1936

Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att Egenkontroll för en säker verksamhet.

ADRESS: 272 Manuell försäljning av följande oförpackade livsmedel: □ Jordiga  Temperaturkontroll diskmaskin. Lägst +60°C. 1 gång/vecka. (Bilaga 1 till riktlinje ”Livsmedelshygien – Egenkontroll av livsmedelshantering för vårdavdelningar  Mall för att ta fram egenkontrollprogram för livsmedelsverksamhet Den här mallen är avsedd att ge ett exempel på en struktur  Den egna kontrollen för livsmedelsbranschen. För att de Ska du göra ett egenkontrollprogram för din verksamhet? Mallar för egenkontroll  Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP-principerna, med egenkontroll som baseras på goda grundförutsättningar. Logga in för att se vårt Utbildningsmaterial: Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll /HACCP med faroanalys på 70 sidor i läsläge Faroanalys mall läsläge.